http://www.pravoslavieto.com/iconopis_bulgarian/1/SZ/umaleni/07.20_pr_elija_bg.jpg

На 20 юли (и на 2 август по стар стил) почитаме паметта на свети пророк Илия – един от най-великите измежду старозаветните праведници, могъщ изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра в единия Бог.

Св. пророк Илия бил из потомството на Аарон, от гр. Тесвия, Галатия. Живял е през IX век преди Христа по време на цар Ахав. Илия значи крепост и той се показал крепост, твърдина на вярата, информира pravoslavieto.com.

Според житието на Св. Илия, Цар Ахав и царица Иезавел поставили в Самария идола на езическото божество Ваал и приканяли народа да му се покланя и преследвали служителите на истинския Бог. Това била причината пророк Илия с молитва да спре дъждовете за три години и половина.

Гонен, пророкът предложил на Ахав да принесат жертва на планината Кармил и на когото жертвата се запали с огън от небето, неговата вяра да се счита за истинска. Царят се съгласил. Заклали жертви. Жреците на Ваал напразно се молили, но нищо не станало. А върху жертвата на пророка паднал огън от небето и я изгорил.

След това обилен дъжд напоил земята. Св. Илия пророкувал 25 години и край река Йордан бил грабнат на огнена колесница и жив отнесен на небето.

Християнската църква го нарича още от древността „Пророк и предсказател на великите Божи дела“, „Ангел в плът“ и „Предтеча на Второто Христово Пришествие“.